Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

lovelybee
18:56
4550 a910 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
lovelybee
18:55
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć to nic.
— Wiesław Myśliwski
lovelybee
18:52
1138 0fc3
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

May 01 2015

lovelybee
13:24
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted fromsafeway safeway
lovelybee
13:24
By­wają fałsze, które tak dob­rze udają prawdę, iż byłoby omyłką nie dać się im oszukać. 
— François de La Rochefoucauld
Reposted fromsafeway safeway
13:18
9278 a08f 500
Reposted frompuremindx puremindx
13:16
9578 1061 500
Reposted fromink ink viamehhh mehhh
13:13
6490 9995 500
Reposted fromsunlight sunlight viamehhh mehhh
lovelybee
13:13
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viamehhh mehhh
lovelybee
12:58
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viapoppyseed poppyseed
lovelybee
12:56
6059 1686
lovelybee
12:54
2422 81e3
Reposted fromiunfabulous iunfabulous viapoppyseed poppyseed
lovelybee
12:51
lovelybee
12:50
Opinia innych ludzi o tobie nie musi stać się twoją rzeczywistością.
— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing viadoubleespresso doubleespresso
lovelybee
12:49
(...)
Ciebie jednego tylko mam
i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— A. Osiecka
lovelybee
12:47
0723 9587
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagreys-anatomy greys-anatomy

March 18 2015

lovelybee
19:40
Reposted fromtwice twice viaciasteczkowa ciasteczkowa
lovelybee
19:39
Rafał Wojaczek, "Erotyk"
Reposted frommissyseepy missyseepy viapoezja poezja
lovelybee
19:25
0517 1cf0
Reposted fromShini Shini viaxnothingspecial xnothingspecial
lovelybee
19:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl