Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

lovelybee
20:25
9930 05f3
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
lovelybee
20:24
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viabeautysuccubus beautysuccubus
lovelybee
20:23

“ Jesteś moim pierwszym... moim pierwszym wszystkim. ”

May 16 2015

17:27
4137 005c 500
Reposted fromtwice twice viaRecklessKid RecklessKid
lovelybee
15:10
lovelybee
15:06
lovelybee
15:05
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaWrongway Wrongway
lovelybee
15:05
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromtaSowa taSowa viaWrongway Wrongway

May 11 2015

lovelybee
19:13
Jak zwykle serdecznie wierzy we własne złudzenia.
— Jerzy Pilch "inne rozkosze"
19:11
3520 ec36
lovelybee
19:11
5727 2ac4 500
Reposted fromuoun uoun viaiblameyou iblameyou
lovelybee
19:09
W życiu musi być coś więcej niż tylko chęć posiadania wszystkiego.
— Maurice Sendak
Reposted frominpassing inpassing
lovelybee
19:06
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viainpassing inpassing
lovelybee
19:04
Jeśli będziesz uważał, że coś jest za trudne, to takie właśnie będzie. Musisz uwierzyć, że to jest w zasięgu twoich możliwości.
— Joyce Maynard
Reposted frominpassing inpassing viainpassing inpassing
lovelybee
19:03
1627 a497 500
Wisława Szymborska.
Reposted fromtereseek tereseek viainpassing inpassing
lovelybee
19:03
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
lovelybee
19:01
nienawidzę być słaba.
Reposted frommywonderland mywonderland viainpassing inpassing
lovelybee
19:01
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing
lovelybee
19:00
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viaLittleJack LittleJack
lovelybee
18:59
Nie skomentuję tego. Już w tym tygodniu byłem niemiły.
— aspołeczny
Reposted fromaspoleczny aspoleczny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl